सुस्वागतम

"हाँग काँग हे चिमुकले डोंगराळ बेट आहे. डोंगराळ बेट कसले ? समुद्रात सोंगटीसारखा पडलेला हा एक डोंगरच आहे. इंग्रजाने अक्षरशः पहाड फोडून हे नगर वसवले. त्याने तो डोंगर कापला. त्यातून सुंदर रस्ते काढले. उतरणीवर दहा दहा माजली इमारती उठवल्या. शहर असे देखणे केले की पाहत राहावे.  "माझा हॉंगकॉंगला जाण्याचा मुख्य उद्देश्य चिनी भोजनाचे सर्व प्रकार चाखणे हा होता.""इथे व्यापारी आणि जुगारी संस्कृती आहे आणि तिच्याशी आमच्या मराठी मंडळींचं जमणे अशक्य."                                                                               "हाँग काँग मधील ते मराठीमंडळ मला त्यांच्या मराठीपणामुळे फार आवडले.."- पु. ल. देशपांडे  ( पूर्वरंग ) १९६२-६३ च्या या प्रवासवर्णनात पु. ल. जागोजागी मराठीमंडळाच्या अगत्यशीलपणाचे कौतुक करतात. अशी ही ५० हून अधिक वर्षांची "हाँग काँग महाराष्ट्र मंडळाची " परंपरा आम्ही पुढे चालू ठेवत आहोत. असे हे आमचे हाँग काँग महाराष्ट्र मंडळ म्हणजे एक मोठे कुटुंब ! आम्ही वर्षभर वेगवेगळे सण  साजरे करतो ;  सांस्कृतिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य्रक्रम करतो: वाचनमात्रे, बोलतो मराठी, सारखे उपक्रम राबवतो. तुम्हाला त्या सगळ्याची ओळख करून देत आहोत या वेबसाईटद्वारे. तुम्ही हॉन्गकॉन्गला भेट देणार असाल तर आम्हाला जरूर कळवा आणि हॉंगकॉंगमध्ये वास्तव्याला येणार असाल तर आमच्या या कुटुंबात सामील व्हा.. चला तर डोकवूया या  डोंगराळ बेटात - सुगंधी बंदरात !

Upcoming Events

नव्याजुन्यांचा मिलाप घडवणारे

दिवाळीचे वार्षिक स्नेहसंमेलन 

Date: 19th Oct 2019,

Time: 6 pm onwards

At The Courtyard by Marriott

Sha Tin