सुस्वागतम्


 

"हाँगकाँग हे चिमुकले डोंगराळ बेट आहे. डोंगराळ बेट कसले ? समुद्रात सोंगटीसारखा पडलेला हा एक डोंगरच आहे. इंग्रजांनी अक्षरशः पहाड फोडून हे नगर वसवले. त्यांनी तो डोंगर कापला. त्यातून सुंदर रस्ते काढले. उतरणीवर दहा दहा मजली इमारती उठवल्या. शहर असे देखणे केले की पाहत राहावे."

 

"माझा हॉंगकॉंगला जाण्याचा मुख्य उद्देश्य चीनी भोजनाचे सर्व प्रकार चाखणे हा होता."

 

"इथे व्यापारी आणि जुगारी संस्कृती आहे आणि तिच्याशी आमच्या मराठी मंडळींचं जमणे अशक्य.""हाँगकाँग मधील ते मराठीमंडळ मला त्यांच्या मराठीपणामुळे फार आवडले."

 

- पु. ल. देशपांडे( पूर्वरंग ) 

 

१९६२-६३ च्या या प्रवासवर्णनात पु. ल. जागोजागी मराठीमंडळाच्या अगत्यशीलतेचे कौतुक करतात. अशी ही ५० हून अधिक वर्षांची हाँगकाँग महाराष्ट्र मंडळाची परंपरा. आम्ही ती तशीच पुढे चालू ठेवत आहोत. असे हे आमचे हाँगकाँग महाराष्ट्र मंडळ म्हणजे एक मोठे कुटुंब ! आम्ही वर्षभर वेगवेगळे सण  साजरे करतो;  सांस्कृतिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्यकम करतो. 'वाचनमात्रे', 'बोलतो मराठी', सारखे उपक्रम राबवतो. तुम्हाला त्या सगळ्याची या वेबसाईटद्वारे ओळख करून देत आहोत. 

 

तुम्ही हाँगकाँगला भेट देणार असाल, तर आम्हाला जरूर कळवा आणि हॉंगकॉंगमध्ये वास्तव्याला येणार असाल तर आमच्या या कुटुंबात सामील व्हा...! 

चला तर डोकावूया या  डोंगराळ बेटात - सुगंधी बंदरात !                                                                      

 

-मनोज कुळकर्णी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मंडळ हॉंग कॉंग

२०१४-२०२०                                                                                                       

                                                                                                                 Upcoming Eventsछंदवर्ग २०२२
Past Events


छंदवर्ग २०२१दीपावली २०२१


नवदुर्गा


गणेशोत्सव २०२१